Islamizacja Polski trwa. Dzieci z poznańskich podstawówek uczęszczają na lekcje o islamie do Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego

16406
Fot. YouTube

1 marca wystartował projekt „Drogi integracji”, który organizowany jest przez Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu. W ramach tego projektu pierwsi lekcje o islamie zaliczyli uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica, a 9 marca takie lekcje odbyły dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego nr 2 w Poznaniu. Uczniowie podczas zajęć zobaczyli wystawy o proroku Muhammadzie, o Koranie oraz wystawę sztuki muzułmańskiej. Ponadto imam prowadzi lekcje dotyczące podstawy wiary muzułmańskiej.

Poznański imama Youssef Chadida zainicjował program „Drogi integracji”, ponieważ jego zdaniem należy zlikwidować niekorzystne stereotypy o muzułmanach. Z kolei władze miasta, które wspierają ten projekt uzasadniają tą decyzję koniecznością wyzbycia się strachu oraz uprzedzeń względem islamu, które wynikają z braku odpowiedniej wiedzy. Akcja ma trwać aż do czerwca włącznie, a poniżej przedstawiamy harmonogram „lekcji” dla polskich dzieci organizowanych w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym w Poznaniu:

Przedstawiamy Wam harmonogram wydarzeń w ramach drugiej edycji Dróg Integracji:13.03 o godzinie 18:00 w Galerii…

Opublikowany przez ‎Drogi Integracji طرق التعايش‎ na 6 marca 2018

Źródło: prostozmostu24.pl