Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zatrzymał 29 obcokrajowców łamiących polskie prawo. Wszyscy zostaną wydaleni

2495
Fot. YouTube
Wsparcie / darowizny

Kontrola przeprowadzona na początku tygodnia przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej dotycząca weryfikacji legalności pobytu obcokrajowców na terenie RP „zaowocowała” zatrzymaniem 29 osób łamiących polskie prawo. Wszyscy zatrzymani będą zmuszeni opuścić terytorium Polski.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube i kliknij na dzwoneczek, aby być na bieżąco:

Wśród zatrzymanych było 16 obywateli Ukrainy. Dziewięciu z nich zatrzymano, ponieważ używali swoich wiz wbrew deklarowanym celem, np. pracowali w innym państwie UE. Z kolei 7 kolejnych przeterminowało swój pobyt na obszarze UE. W związku z tym wizy zostały im unieważnione. Kolejnych 10 obcokrajowców: 3 obywateli Mołdawii, 2 Egipcjan, 2 Irakijczyków, 2 Gruzinów oraz jeden obywatel Indii, przeterminowali pobyt na obszarze państw Schengen, albo nie mieli dokumentów, które umożliwiłyby im legalne przekroczenie granicy Polski oraz legalny pobyt w kraju. Następnych 3 zatrzymanych: obywatel Rosji, Indii i Turcji nielegalnie przekroczyli granicę RP. Jednakże po ustaleniu, że mają oni ważne tytuły pobytowe na obszarze UE, zostali zobowiązani do natychmiastowego powrotu do państwa, którym uzyskali takie zezwolenie.

Źródło: strazgraniczna.pl