Statystycy GUS prognozują: „Do 2060 r. obcokrajowcy w Polsce będą stanowili 14% ludności”

2601
Fot. Intellinews.com

Marta Anacka i Anna Janicka to autorki raportu „Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych”, opublikowanego w „Wiadomościach Statystycznych” – czasopiśmie Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Według prognoz kobiet, w 2060 r. w Polsce będzie mieszkać 33 mln ludzi, a 14 % z nich (czyli ok 4 mln) będzie obcokrajowcami. Kobiety „przewidują nasilenie imigracji do Polski w ciągu najbliższych czterech dekad. Należy się przy tym spodziewać spadku liczby ludności i starzenia się populacji, choć tempo tych dwóch zjawisk będzie wolniejsze, niż przewidują to inne analizy demograficzne.”

Jak piszą autorki raportu: „(…) przed rokiem 2030 powinniśmy oczekiwać zmiany statusu Polski z kraju emigracyjnego (o ujemnym saldzie migracji) na imigracyjny (o przewadze napływu ludności nad jej odpływem). Stanie się to przede wszystkim za sprawą
wzmożonego napływu cudzoziemców i stopniowego wygaszania emigracji z Polski. Największe natężenie przyjazdów do Polski ma nastąpić na przełomie lat 30. i 40. XXI w.”

Cały raport możecie znaleźć TUTAJ

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Poniżej playlista z przeprowadzonymi przez nas wywiadami.

Wsparcie / darowizny