Włoski rząd wprowadza nowe antyimigranckie prawo

5389
Fot. Youtube.com

Włoski rząd wprowadza nowe prawo antyimigranckie. Zmiany będą dotyczyć zmniejszenia limitu osób mogących ubiegać się o azyl, a także wydłużenia okresu, w którym imigranci mogą być zatrzymani w ośrodkach dla azylantów przed rozpatrzeniem ich wniosku o pobyt we Włoszech.

Zmiany mają służyć ograniczeniu liczby nielegalnych imigrantów, a także zwiększyć bezpieczeństwo w kraju. Nowe prawo obejmuje wnioski nie związane z z ucieczką przed działaniami wojennymi lub prześladowaniami politycznymi ale np: przed przemocą domową, wykorzystywaniem w pracy, katastrofami naturalnymi itp.

Czas, w którym imigrant może zostać zatrzymany w ośrodku do azylantów ma zostać wydłużony z 90 do 180 dni. Ma to zapewnić służbom możliwość dokładnego przyjrzenia się człowiekowi i weryfikację jego dokumentów. Nowe prawo rozszerza także listę przestępstw, których popełnienie może skutkować przerwaniem procedury azylowej, a nawet deportacją.

Źródło: nczas.com

Poniżej playlista z przeprowadzonymi przez nas wywiadami.

Wsparcie / darowizny